ÖZGEÇMİŞ

Öğrenim Durumu

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi 2001-2008
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı 2009-2014

Görevler

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Asistan Hekim 2009-2014
Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim Araştırma Hastanesi 2014-2019

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

Türkiye Psikiyatri Derneği
Türkiye Psikiyatri Derneği Bilişsel-Davranışçı Psikoterapiler Çalışma Birimi
Türk Tabipleri Birliği

Eğitimler

2010-2014 yılları arasında Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği tarafından, Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur koordinatörlüğünde European Association for Behavioral and Cognitive Therapies (EABCT) kriterlerine uygun olarak Bilişsel Davranışçı Terapi eğitiminin 150 saatlik teorik eğitimi.
2017-2018 yıllarında Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur eğitmenliğinde Çift Terapileri ve Cinsel Tedaviler alanında 64 saatlik teorik eğitim ve uygulama becerilerini içeren eğitimi tamamlamıştır.
2012 yılında Doç. Dr. Burhanettin Kaya koordinatörlüğünde EMDR (Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden Yapılandırma) teorik ve pratik uygulamaları eğitimini almıştır.

Tez Çalışması

 ‘‘Obsesif Kompulsif Bozukluk HastalarındaOksidatif Metabolizmanın ve Oksidatif Hasarının İncelenmesi” Uzmanlık tez çalışması 2014

Ödüller

6. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresinde Bildiri Olarak Sunulan Araştırmalarda 2.lik Ödülü
Evaluation of oxidative metabolism and oxidative DNA damage in patients wih obsessive-compulsive disorder.

Eserler

1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

-Hayri Alici, Süleyman Ercan, Feridun Bulbul, Demet Alici, Gökay Alpak, Vedat Davutoglu. Circadian Blood Pressure Variation in Normotensive Panic Disorder Patients. Angiology. 2013 Nov 25. [Epub ahead of print]

-Gökay Alpak, Süleyman Ercan, Hayri Alici, Feridun Bulbul, Gökhan Altunbas, Demet Alici, Vahap Saricicek, Vedat Davutoglu. Influence of recurrent electroconvulsive therapy on cardiac function. Med Princ Pract. 2014;23(3):225-8. doi: 10.1159/000361030

-Hayri Alici, Suleyman Ercan, Demet Alici, Vedat Davutoglu. Reply to the Letter to the Editor Entitled “The Drugs Used for Panic Disorders May Affect the Circadian Variation in Blood Pressure Measurements and Autonomic System”. Angiology, 2014; vol. 65, 8: pp.751.

-Fethi Yavuz, Hayri Alici, Demet Alici, Ibrahim Halil Inanc, Suleyman Ercan, Vedat Davutoglu. The controversy about the association between depression and coronary slow flow phenomenon. International Journal of Cardiology, Volume 186, 1 May 2015, Pages 109-110.

-Demet Alici, Feridun Bulbul, Osman Virit, Ahmet Unal, Abdurrahman Altindag, Gokay Alpak, Hayri Alici, Berna Ermis, Mustafa Orkmez, Seyithan Taysi, Haluk Savas. Evaluation of oxidative metabolism and oxidative DNA damage in patients with obsessive–compulsive disorder. Psychiatry Clin Neurosci. 2015 Sep 21. doi: 10.1111/pcn.12362.

2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

-Süleyman Ercan, Feridun Bülbül, Gökhan Altunbas, Demet Alıcı, Gökay Alpak, Vahap

-Süleyman Ercan, Feridun Bülbül, Gökhan Altunbaş, Demet Alıcı, Gökay Alpak, Vahap Sarıçiçek, Hayri Alıcı, Vedat Davutoğlu. Recurrent Electroconvulsive Therapy and Adaptational Response of the Heart Uluslararasi Kardiyoloji Kongresi JACC Vol 62/18/Suppl C. 29.

3. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

-Feridun Bülbül, Demet Alıcı, Nazlı Çelenk, Ahmet Ünal, Gökay Alpak, Haluk A. Savaş. Kırk Yıl Sonra Tanı Konan İki Uçlu Bozukluk: Olgu Sunumu. Güncel Psikiyatri ve Psikonörofarmakoloji, Cilt 2, Sayı 3, 2012.

-Ahmet Ünal, Demet Alıcı, Gökay Alpak, Feridun Bülbül, Haluk A. Savaş. Huntington Hastalığı’nın Psikofarmakolojik Tedavisi: Bir Olgu Sunumu. Güncel Psikiyatri ve Psikonörofarmakoloji, Cilt 3, Sayı 2, 2013.

– Ümit Sertan Çöpoğlu, Feridun Bülbül, M. Hanifi Kokaçya, Demet Alıcı, Mehmet Fatih Taştan, Ahmet Ünal, Gökay Alpak, Haluk A. Savaş. Adli Psikiyatri Polikliniğinde Değerlendirilen Olguların Psikiyatrik Tanıları, Madde Kullanım Durumları, Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri. New/Yeni Symposium Journal, Cilt 52, Sayı 1, 2014.

4. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

-Süleyman Ercan, Feridun Bülbül, Gökhan Altunbaş, Demet Alıcı, Gökay Alpak, Vahap Sarıçiçek, Hayri Alıcı, Vedat Davutoğlu. Recurrent electroconvulsive therapy and adaptational response of the heart. XXIX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. 26-29 Ekim 2013. Antalya, Türkiye. (kabul edildi).

-Feridun Bülbül, Demet Alıcı, İhsan Aksoy, Gökay Alpak, Ahmet Ünal, Haluk A. Savaş. Maintenance Electroconvulsive Therapy in a Patient with Parkinson’s Disease and Comorbid Bipolar Disorder. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni- Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2013; 23(Suppl.1): S225.

-Feridun Bülbül, Ümit Sertan Çöpoğlu, Demet Alıcı, Mehmet Fatih Taştan, Ahmet Ünal, Gökay Alpak, Haluk A. Savaş. Relationship Between Diagnosis, Drug Addiction and Crime in Forensic Psychiatry. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni- Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2013; 23(Suppl.1): S169.

-Demet Alıcı, Feridun Bülbül, Osman Vırıt, Ahmet Ünal, Abdurrahman Altindag, Gokay Alpak, Seyithan Taysi, Haluk Savas. Evaluation of oxidative metabolism and oxidative DNA damage in patients wih obsessive-compulsive disorder. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni- Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2014; 24: S66.

Uyguladığı Terapiler

1. Bilişsel Davranışçı Terapi
2. Cinsel İşlev Bozuklukları
3. Çift Terapisi

KAPAT
Call Now ButtonRandevu İçin Arayın